Partnerzy

 
Serdecznie zapraszamy zainteresowane firmy do partnerstwa przy projekcie. Zakres współpracy ustalony zostanie w trakcie indywidualnych rozmów.

Zapraszamy do kontaktu: marta.kruszczynska@mtgsa.com.pl